De therapeuten bij ons zijn gespecialiseerd in longrevalidatie. Deze specifieke vorm van revalidatie is gericht op verschillende aspecten van longproblematiek, te weten:

  • Verbeteren en behouden longconditie en uithoudingsvermogen
  • Aanleren buikademhaling o.a. versterking middenrifspier
  • Verbeteren en behouden beweeglijkheid borstwervelkolom en schouders
  • Verbeteren en behouden zuurstofopname van de spieren
  • Ontspanningstherapie

Om dit te kunnen bereiken wordt er gewerkt in groepen van 4 personen onder begeleiding van een therapeut. In 1 uur tijd wordt er aan de verschillende aspecten van de longrevalidatie gewerkt. Globaal bestaat dit uur uit een deel cardio en conditietraining, korte koffie- en theepauze gevolgd door specifieke oefeningen.

Intake en behandeling
Als u voor het eerst komt heeft u een gesprek met een fysiotherapeut. Hierin worden uw klachten uiteengezet, uw medicijngebruik bekeken en verschillende testen gedaan. Hierbij kunt u denken aan hartslag en bloeddruk meten, saturatie (zuurstofopname) test en longtesten.
Aan de hand van dit gesprek en onderzoek wordt er een behandelplan voor u gemaakt.