Tijdens de zwangerschap en na de bevalling
In de zwangerschap kunnen klachten ontstaan in het bekkengebied. Klachten als pijn in de lage rug, bekkengebied of bovenbenen, startpijn en moeizaam bewegen kunnen hiervan een teken zijn. De fysiotherapeut kan hierbij ondersteuning bieden.
De zwangerschap heeft een enorme fysiologische impact op de vrouw. De verandering van de hormonen en het toenemende gewicht hebben een veranderde belasting op het bekkengebied tot gevolg. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de zwangerschap, de bevalling en het herstel na de bevalling beter verloopt bij een goed getraind lichaam. Fitnessen en specifieke oefeningen voor de spierkracht zijn een uitstekende manier om fit de zwangerschap door te komen. Klachten in het bekken- gebied kunnen op deze manier voorkomen worden of worden zo minimaal mogelijk gehouden.

Invulling fitness uur
Er zal in groepsverband 1 keer per week gefitnesst worden onder begeleiding van de fysiotherapeut. Hierbij ligt de aandacht op het trainen van de conditie, coördinatie en spierkracht. Het laatste gedeelte van de les worden er oefeningen op een matje gedaan die specifi ek gericht zijn op het trainen van de bekkenbodemspieren.

Wanneer?
Je kan instromen vanaf ongeveer de 16e week en doorgaan tot de laatste week van de zwangerschap. 4 tot 6 weken na de bevalling kan je het fi tnessen weer oppakken. Je kan tot 9 maanden na de bevalling mee blijven sporten bij de fitness voor zwangeren. Op deze manier ben je ook na de bevalling weer sneller fit en is het makkelijker om weer een sport op te pakken.
Hoe?
Wil je meedoen met fitnessen tijdens de zwangerschap dan kan je bellen of langskomen om een afspraak te maken. Vooraf zal er een intakegesprek plaatsvinden met de fysiotherapeut. Vervolgens kan je je opgeven voor de fitness door middel van een opgaveformulier.

Individuele fysiotherapie
Wanneer je klachten in het bekkengebied hebt die je belemmeren in het dagelijks leven, is het verstandig om een afspraak te maken voor een individuele behandeling fysiotherapie. Door middel van een intake worden de klachten geïnventariseerd en kan er een behandelplan worden opgesteld. Ook na de bevalling komt het soms voor dat er heftige klachten in het bekkengebied optreden. In dat geval kan fysiotherapie aan huis je helpen om sneller op de been te komen. Wil je een afspraak voor fysiotherapie, dan kan je contact opnemen met de praktijk om een afspraak te plannen. De kosten hiervoor worden vergoed door de verzekering indien je aanvullend verzekerd bent.